شرکت تولیدی رهرو فیلتر نماینده فروش در سراسر ایران استخدام می کند
استخدام نماینده فروش محصولات

اعطای نمایندگی فروش انحصاری محصولات شرکت

شرکت تولیدی و صنعتی رهرو فیلتر از تهران و کلیه شهرستانهای کشور نمایندگی فروش فعال می پذیرد.

 شرایط اعطای نمایندگی فروش محصولات شرکت

حهت دریافت نمایندگی فروش محصولات شرکت متقاضی میبایست به ترتیب و مطابق رویه زیر اقدام نماید.

1- اعلام تمایل به دریافت نمایندگی فروش و کسب موافقت  اولیه شرکت. (جهت کسب اطلاع از اینکه در محدوده مورد نظر متقاضی نمایندگی قبلی واگذار نشده باشد.)

2- خرید نقدی به مبلغ حداقل   تا   تومان. (مبلغ قطعی با توجه به شهر و محل درخواست محدوده فعالیت متقاضی توسط شرکت تعیین گردیده و به متقاضی اعلام میگردد.)

3- تکمیل فرم درخواست نمایندگی فروش یا نمایندگی فروش انحصاری و ارائه به دفتر فروش شرکت

4- کسب بالاترین امتیاز از نظر میزان فعالیت درتهیه و توزیع محصولات شرکت (در صورتیکه در محدوده  مورد نظر بیش از یک متقاضی اخذ نمایندگی وجود داشته باشد) .

5- احراز مدارک مالکیت یا اجاره نامه محل نمایندگی و عدم وجود موانع قانونی جهت فعالیت متقاضی از لحاظ مجوز کسب و  شهرداری و ... توسط کارشناس فنی شرکت.

6- احراز خوش حسابی مشتری در خرید های نقدی پیش از تقاضای نمایندگی و حساب جاری (دسته چک) مورد تعامل با شرکت توسط کارشناس امور مالی شرکت.

7- عقد قرارداد کتبی فیمابین شرکت تولیدی صنعتی الماس فیلتر شرق و متقاضی در خصوص اعطای نمایندگی و شروع فعالیت نمایندگی.

تعهدات متقاضی

1- جدیت در امر تبلیغ – بازاریابی و فروش گسترده محصولات شرکت.

2- خوش حسابی و عمل به تعهدات مالی و چکهای صادره در وجه شرکت.

3- همکاری با شرکت در زمینه ارائه پیشنهادات و گزارشات بازار – شکایات مشتری و ... و تلاش در جهت ارتقاء و توسعه همه جانبه شرکت.

تبصره- درصورتیکه متقاضی،  درخواست  "نمایندگی انحصاری فروش " نموده باشد شرکت متعهد میگردد در محدوده فعالیت و بازاریابی متقاضی به هیچ عنوان نسبت به فروش محصول یا واگذاری نمایندگی بغیر اقدام ننماید. همچنین "نمایندگی انحصاری شرکت" نیز موظف میباشد صرفاً نسبت به عرضه محصولات دریافتی از شرکت اقدام نموده و فروش محصولات سایر شرکت ها و برندهای متفرقه منوط به اخذ مجوز کتبی از شرکت می باشد.

بدیهی است در صورتیکه در بازرسی های بعمل آمده محرز گردد که "نمایندگی فروش انحصاری شرکت" نسبت به توزیع محصولات خارج از چارچوب قانونی و مجاز شرکت اقدام می نماید شرکت در تصمیم گیری نسبت به لغو "امتیاز انحصاری" و یا واگذاری نمایندگی به سایر متقاضیان مختار می باشد.

تاريخ ارسال: 1389/10/12

تعداد بازدید: 1800

نظر بدهید...
نظر خود را در فرم زیر وارد کنید
نام:
ایمیل:
نظر:
متن داخل تصویر را وارد نمایید:
کد امنیتی
 |